Naslovna

O EU projektu

Naziv projekta korisnika:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije društva TVORNICA MREŽA I AMBALAŽE

Kod projekta:

KK.04.1.1.03.0066

Kratki opis projekta:

Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije društva TVORNICA MREŽA i AMBALAŽE“ provodi se s ciljem smanjenja udjela isporučene energije iz distribucijske mreže kroz provedbu sedam mjera energetske učinkovitosti i promicanja energije iz obnovljivih izvora energije te povećanje količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije koja je potrebna za rad projektne cjeline.

Provedba projekta trajat će 18 mjeseci kroz aktivnosti:

  • Energetska obnova – Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima – u sklopu ove aktivnosti izgradit će se fotonaponska elektrana, zamijenit će se proizvodni stroj – ekstruder i zamijenit će se dva rashladna agregata;

  • Energetska obnova- Energetska obnova zgrada – u sklopu ove aktivnosti zamijenit će se postojeći sustav grijanja sa sustavom dizalica topline zrak – voda, postojeći sustav mehaničke ventilacije, postojeća dizalica topline i uvest će se sustav solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode;

  • Upravljanje projektom;

  • Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije društva TVORNICA MREŽA i AMBALAŽE“ je:

  • smanjiti isporučenu energiju projektnoj cjelini proizvodni pogon za 46,59%, odnosno 603.211,00 kWH godišnje, dok smanjenje emisije CO2 iznosi 199,05963 t/god te
  • smanjiti isporučenu energiju projektnoj cjelini zgrada za 76,19%, odnosno 240.662,05 kWh godišnje, dok smanjenje emisije CO2 iznosi 52,03429 t/god.

U ukupnosti ostvarit će se ušteda energije od 843.873,05 kWh.

Ukupna vrijednost projekta: 13.115.449,55 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 5.961.527,05 HRK

Razdoblje provedbe: od 01. rujna 2021. do 01. lipnja 2023. godine


Kontakt osoba za više informacija:
Ivan Eškinja
[email protected]
023/383 222

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Mehanizma za oporavak i otpornost 2021-2026. Više informacija nalazi se na poveznicama Strukturni fondovi, Operativni program Konkurentnost i kohezija i Mehanizam za oporavak i otpornost.